สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16549' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19610,19576,19605,19599,19582,19588,19609,16593,16548,16555,16589,23682,22813,22221,16560,16545,16571,19578 Array ( [0] => 19610 [1] => 19576 [2] => 19605 [3] => 19599 [4] => 19582 [5] => 19588 [6] => 19609 [7] => 16593 [8] => 16548 [9] => 16555 [10] => 16589 [11] => 23682 [12] => 22813 [13] => 22221 [14] => 16560 [15] => 16545 [16] => 16571 [17] => 19578 )