สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16549' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21842,19599,19586,19588,16580,19611,22459,16573,21409,16565,16550,16548,16569,22298,22294,16547,19580,16591 Array ( [0] => 21842 [1] => 19599 [2] => 19586 [3] => 19588 [4] => 16580 [5] => 19611 [6] => 22459 [7] => 16573 [8] => 21409 [9] => 16565 [10] => 16550 [11] => 16548 [12] => 16569 [13] => 22298 [14] => 22294 [15] => 16547 [16] => 19580 [17] => 16591 )