สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16549' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24391,16574,16575,19595,16573,16583,16572,16576,16551,22455,20831,19601,22813,19609,19597,16569,19578,16565 Array ( [0] => 24391 [1] => 16574 [2] => 16575 [3] => 19595 [4] => 16573 [5] => 16583 [6] => 16572 [7] => 16576 [8] => 16551 [9] => 22455 [10] => 20831 [11] => 19601 [12] => 22813 [13] => 19609 [14] => 19597 [15] => 16569 [16] => 19578 [17] => 16565 )