สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16549' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19592,22301,16590,22871,16586,16556,19577,16552,16553,22813,16581,23600,19578,16580,16572,16592,19598,16578 Array ( [0] => 19592 [1] => 22301 [2] => 16590 [3] => 22871 [4] => 16586 [5] => 16556 [6] => 19577 [7] => 16552 [8] => 16553 [9] => 22813 [10] => 16581 [11] => 23600 [12] => 19578 [13] => 16580 [14] => 16572 [15] => 16592 [16] => 19598 [17] => 16578 )