สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16549' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19601,16579,22547,19578,16552,19581,22871,16564,22221,21842,19611,21409,22294,19591,16554,20625,19606,16565 Array ( [0] => 19601 [1] => 16579 [2] => 22547 [3] => 19578 [4] => 16552 [5] => 19581 [6] => 22871 [7] => 16564 [8] => 22221 [9] => 21842 [10] => 19611 [11] => 21409 [12] => 22294 [13] => 19591 [14] => 16554 [15] => 20625 [16] => 19606 [17] => 16565 )