สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16549' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16577,19579,19586,19543,16556,16586,16581,19022,16552,19601,16596,19605,16593,19595,16589,16564,16575,16547 Array ( [0] => 16577 [1] => 19579 [2] => 19586 [3] => 19543 [4] => 16556 [5] => 16586 [6] => 16581 [7] => 19022 [8] => 16552 [9] => 19601 [10] => 16596 [11] => 19605 [12] => 16593 [13] => 19595 [14] => 16589 [15] => 16564 [16] => 16575 [17] => 16547 )