สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16549' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16553,16564,16577,16574,19022,19604,16596,20831,16582,16572,19543,19598,19807,19594,16567,16595,19592,19600 Array ( [0] => 16553 [1] => 16564 [2] => 16577 [3] => 16574 [4] => 19022 [5] => 19604 [6] => 16596 [7] => 20831 [8] => 16582 [9] => 16572 [10] => 19543 [11] => 19598 [12] => 19807 [13] => 19594 [14] => 16567 [15] => 16595 [16] => 19592 [17] => 19600 )