สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16549' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16564,22841,16593,16592,16557,20831,20167,16577,16571,16576,22455,19599,16578,16552,24019,16566,22871,16587 Array ( [0] => 16564 [1] => 22841 [2] => 16593 [3] => 16592 [4] => 16557 [5] => 20831 [6] => 20167 [7] => 16577 [8] => 16571 [9] => 16576 [10] => 22455 [11] => 19599 [12] => 16578 [13] => 16552 [14] => 24019 [15] => 16566 [16] => 22871 [17] => 16587 )