สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16548' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19576,19577,16555,23460,16552,16566,19587,22299,21408,16549,22871,16596,16583,16574,16578,16593,16584,16558 Array ( [0] => 19576 [1] => 19577 [2] => 16555 [3] => 23460 [4] => 16552 [5] => 16566 [6] => 19587 [7] => 22299 [8] => 21408 [9] => 16549 [10] => 22871 [11] => 16596 [12] => 16583 [13] => 16574 [14] => 16578 [15] => 16593 [16] => 16584 [17] => 16558 )