สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16548' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22841,16596,16559,22294,16549,21408,16591,16552,23469,19597,16588,16585,19604,16592,16594,21409,19596,16578 Array ( [0] => 22841 [1] => 16596 [2] => 16559 [3] => 22294 [4] => 16549 [5] => 21408 [6] => 16591 [7] => 16552 [8] => 23469 [9] => 19597 [10] => 16588 [11] => 16585 [12] => 19604 [13] => 16592 [14] => 16594 [15] => 21409 [16] => 19596 [17] => 16578 )