สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16548' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16556,22299,16576,16552,16568,22459,16583,22376,19580,16570,22298,19607,22547,19592,22871,20831,16559,19582 Array ( [0] => 16556 [1] => 22299 [2] => 16576 [3] => 16552 [4] => 16568 [5] => 22459 [6] => 16583 [7] => 22376 [8] => 19580 [9] => 16570 [10] => 22298 [11] => 19607 [12] => 22547 [13] => 19592 [14] => 22871 [15] => 20831 [16] => 16559 [17] => 19582 )