สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16548' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19543,24391,19601,22455,19610,16572,19589,16554,16551,16574,19595,23580,16558,16591,19600,19611,16547,16594 Array ( [0] => 19543 [1] => 24391 [2] => 19601 [3] => 22455 [4] => 19610 [5] => 16572 [6] => 19589 [7] => 16554 [8] => 16551 [9] => 16574 [10] => 19595 [11] => 23580 [12] => 16558 [13] => 16591 [14] => 19600 [15] => 19611 [16] => 16547 [17] => 16594 )