สินค้าหมด

4,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16547' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22221,16559,16566,23295,16558,22459,19588,22455,16545,19604,20625,16568,16554,19596,16583,21408,16564,19590 Array ( [0] => 22221 [1] => 16559 [2] => 16566 [3] => 23295 [4] => 16558 [5] => 22459 [6] => 19588 [7] => 22455 [8] => 16545 [9] => 19604 [10] => 20625 [11] => 16568 [12] => 16554 [13] => 19596 [14] => 16583 [15] => 21408 [16] => 16564 [17] => 19590 )