สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16546' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22871,16560,19595,16577,21842,16596,16578,19576,19600,16570,16557,16574,16558,21408,21219,16568,23580,16566 Array ( [0] => 22871 [1] => 16560 [2] => 19595 [3] => 16577 [4] => 21842 [5] => 16596 [6] => 16578 [7] => 19576 [8] => 19600 [9] => 16570 [10] => 16557 [11] => 16574 [12] => 16558 [13] => 21408 [14] => 21219 [15] => 16568 [16] => 23580 [17] => 16566 )