สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16546' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19577,19601,19609,16573,19606,16579,16560,16554,20167,16593,16569,21219,21280,16585,23580,22838,16557,16547 Array ( [0] => 19577 [1] => 19601 [2] => 19609 [3] => 16573 [4] => 19606 [5] => 16579 [6] => 16560 [7] => 16554 [8] => 20167 [9] => 16593 [10] => 16569 [11] => 21219 [12] => 21280 [13] => 16585 [14] => 23580 [15] => 22838 [16] => 16557 [17] => 16547 )