สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16546' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16568,19582,23580,22376,16574,19579,16572,22294,16588,22299,16581,16570,22871,16578,16565,21280,16582,23295 Array ( [0] => 16568 [1] => 19582 [2] => 23580 [3] => 22376 [4] => 16574 [5] => 19579 [6] => 16572 [7] => 22294 [8] => 16588 [9] => 22299 [10] => 16581 [11] => 16570 [12] => 22871 [13] => 16578 [14] => 16565 [15] => 21280 [16] => 16582 [17] => 23295 )