สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16546' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19591,16574,19601,19596,23682,21219,22376,20831,16593,19610,21280,20625,19581,16551,20167,19022,19589,16584 Array ( [0] => 19591 [1] => 16574 [2] => 19601 [3] => 19596 [4] => 23682 [5] => 21219 [6] => 22376 [7] => 20831 [8] => 16593 [9] => 19610 [10] => 21280 [11] => 20625 [12] => 19581 [13] => 16551 [14] => 20167 [15] => 19022 [16] => 19589 [17] => 16584 )