สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16546' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16581,19599,19607,16560,16586,19587,22838,22841,22813,16588,22298,22547,21409,16547,16580,22871,24019,23682 Array ( [0] => 16581 [1] => 19599 [2] => 19607 [3] => 16560 [4] => 16586 [5] => 19587 [6] => 22838 [7] => 22841 [8] => 22813 [9] => 16588 [10] => 22298 [11] => 22547 [12] => 21409 [13] => 16547 [14] => 16580 [15] => 22871 [16] => 24019 [17] => 23682 )