สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16546' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19596,22459,22298,16560,16573,16578,19595,16583,16588,19583,16589,16587,16567,23295,19600,16575,19579,16577 Array ( [0] => 19596 [1] => 22459 [2] => 22298 [3] => 16560 [4] => 16573 [5] => 16578 [6] => 19595 [7] => 16583 [8] => 16588 [9] => 19583 [10] => 16589 [11] => 16587 [12] => 16567 [13] => 23295 [14] => 19600 [15] => 16575 [16] => 19579 [17] => 16577 )