สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16546' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16594,16585,16564,16577,19581,16551,24391,21219,16571,16567,22294,19605,19607,19598,21409,23580,16595,19595 Array ( [0] => 16594 [1] => 16585 [2] => 16564 [3] => 16577 [4] => 19581 [5] => 16551 [6] => 24391 [7] => 21219 [8] => 16571 [9] => 16567 [10] => 22294 [11] => 19605 [12] => 19607 [13] => 19598 [14] => 21409 [15] => 23580 [16] => 16595 [17] => 19595 )