สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16546' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22813,19579,16551,19543,16554,21280,19590,16591,16547,19609,19608,16572,16592,19807,19607,19589,19610,22841 Array ( [0] => 22813 [1] => 19579 [2] => 16551 [3] => 19543 [4] => 16554 [5] => 21280 [6] => 19590 [7] => 16591 [8] => 16547 [9] => 19609 [10] => 19608 [11] => 16572 [12] => 16592 [13] => 19807 [14] => 19607 [15] => 19589 [16] => 19610 [17] => 22841 )