สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16546' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16555,16584,19580,16548,16583,19576,22838,24019,19581,23295,22871,16566,19610,19606,16575,19589,19600,19601 Array ( [0] => 16555 [1] => 16584 [2] => 19580 [3] => 16548 [4] => 16583 [5] => 19576 [6] => 22838 [7] => 24019 [8] => 19581 [9] => 23295 [10] => 22871 [11] => 16566 [12] => 19610 [13] => 19606 [14] => 16575 [15] => 19589 [16] => 19600 [17] => 19601 )