สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16546' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16586,20625,22455,19807,16589,19579,19601,16576,22838,16585,21409,22294,22221,19605,23600,16582,22459,16580 Array ( [0] => 16586 [1] => 20625 [2] => 22455 [3] => 19807 [4] => 16589 [5] => 19579 [6] => 19601 [7] => 16576 [8] => 22838 [9] => 16585 [10] => 21409 [11] => 22294 [12] => 22221 [13] => 19605 [14] => 23600 [15] => 16582 [16] => 22459 [17] => 16580 )