สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16546' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16585,22871,21409,16591,16568,16560,16578,22838,19581,16584,22455,16573,16567,23295,16547,19599,24391,16563 Array ( [0] => 16585 [1] => 22871 [2] => 21409 [3] => 16591 [4] => 16568 [5] => 16560 [6] => 16578 [7] => 22838 [8] => 19581 [9] => 16584 [10] => 22455 [11] => 16573 [12] => 16567 [13] => 23295 [14] => 16547 [15] => 19599 [16] => 24391 [17] => 16563 )