สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16546' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19609,16574,19595,16579,16555,16592,22298,16548,19581,19582,16575,20625,19580,16545,23580,16563,16585,16591 Array ( [0] => 19609 [1] => 16574 [2] => 19595 [3] => 16579 [4] => 16555 [5] => 16592 [6] => 22298 [7] => 16548 [8] => 19581 [9] => 19582 [10] => 16575 [11] => 20625 [12] => 19580 [13] => 16545 [14] => 23580 [15] => 16563 [16] => 16585 [17] => 16591 )