สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16546' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16576,16571,16582,16553,21842,16577,19590,21408,20167,16589,16596,16590,19578,16555,16570,16588,19611,19606 Array ( [0] => 16576 [1] => 16571 [2] => 16582 [3] => 16553 [4] => 21842 [5] => 16577 [6] => 19590 [7] => 21408 [8] => 20167 [9] => 16589 [10] => 16596 [11] => 16590 [12] => 19578 [13] => 16555 [14] => 16570 [15] => 16588 [16] => 19611 [17] => 19606 )