สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16546' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16578,21219,16558,19607,16555,22459,16550,20625,16547,19591,22301,16585,16556,16576,19595,16573,22455,19586 Array ( [0] => 16578 [1] => 21219 [2] => 16558 [3] => 19607 [4] => 16555 [5] => 22459 [6] => 16550 [7] => 20625 [8] => 16547 [9] => 19591 [10] => 22301 [11] => 16585 [12] => 16556 [13] => 16576 [14] => 19595 [15] => 16573 [16] => 22455 [17] => 19586 )