สินค้าเหลือน้อย

2,900 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'16545' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22813,19597,24391,20625,19576,19604,19577,16571,16569,16580,19586,19807,16558,19595,16581,16575,19605,16579 Array ( [0] => 22813 [1] => 19597 [2] => 24391 [3] => 20625 [4] => 19576 [5] => 19604 [6] => 19577 [7] => 16571 [8] => 16569 [9] => 16580 [10] => 19586 [11] => 19807 [12] => 16558 [13] => 19595 [14] => 16581 [15] => 16575 [16] => 19605 [17] => 16579 )