พรีออเดอร์

** สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **

2,130 BAHT
2430 BAHT
พรีออเดอร์

* สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **


Size: Approx. H125mm

Material: ABS, PVC

[Set Contents]
-Main figure
-Optional hand part x left, right 4 types each
-Shield
-Beam rifle
-Beam effect
-Hyper bazooka
-Saber effect x2
-Saber curved effect
-Optional saber grip
-Vulcan effect
-Vernier effect x2
-Hand part storing deck

q select pid from dex_product where pid<>'16523' and ( pcharacter='88' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13305,570,18254,18242,15415,4903,12456,13297,16421,19657,6891,11443,15397,19363,4572,12523,18262,7474 Array ( [0] => 13305 [1] => 570 [2] => 18254 [3] => 18242 [4] => 15415 [5] => 4903 [6] => 12456 [7] => 13297 [8] => 16421 [9] => 19657 [10] => 6891 [11] => 11443 [12] => 15397 [13] => 19363 [14] => 4572 [15] => 12523 [16] => 18262 [17] => 7474 )