พรีออเดอร์

** สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **

2,130 BAHT
2430 BAHT
พรีออเดอร์

* สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **


Size: Approx. H125mm

Material: ABS, PVC

[Set Contents]
-Main figure
-Optional hand part x left, right 4 types each
-Shield
-Beam rifle
-Beam effect
-Hyper bazooka
-Saber effect x2
-Saber curved effect
-Optional saber grip
-Vulcan effect
-Vernier effect x2
-Hand part storing deck

q select pid from dex_product where pid<>'16523' and ( pcharacter='88' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15430,4901,19407,12223,13296,574,13324,3904,10323,15401,11395,6901,16158,17491,19137,2925,16964,10550 Array ( [0] => 15430 [1] => 4901 [2] => 19407 [3] => 12223 [4] => 13296 [5] => 574 [6] => 13324 [7] => 3904 [8] => 10323 [9] => 15401 [10] => 11395 [11] => 6901 [12] => 16158 [13] => 17491 [14] => 19137 [15] => 2925 [16] => 16964 [17] => 10550 )