มีสินค้า

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'16471' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7884,4508,11185,7033,11809,21412,5837,8216,10150,9955,21068,18695,12327,10198,12962,15220,20925,21186 Array ( [0] => 7884 [1] => 4508 [2] => 11185 [3] => 7033 [4] => 11809 [5] => 21412 [6] => 5837 [7] => 8216 [8] => 10150 [9] => 9955 [10] => 21068 [11] => 18695 [12] => 12327 [13] => 10198 [14] => 12962 [15] => 15220 [16] => 20925 [17] => 21186 )