มีสินค้า

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'16471' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7304,8440,15604,10188,20925,12755,4884,7532,12920,12303,16457,8178,5727,5570,8533,12109,7211,15385 Array ( [0] => 7304 [1] => 8440 [2] => 15604 [3] => 10188 [4] => 20925 [5] => 12755 [6] => 4884 [7] => 7532 [8] => 12920 [9] => 12303 [10] => 16457 [11] => 8178 [12] => 5727 [13] => 5570 [14] => 8533 [15] => 12109 [16] => 7211 [17] => 15385 )