มีสินค้า

2,400 BAHT
add to cart

A handy boby bag for concert! Bring everything you need in this bag! The fashionable design allows you to you in everyday live, too!

■ Product Size: Width 240 mm Vertical 120 mm Depth 50 mm.
Belt length about 450 to 950 mm, with internal pocket

q select pid from dex_product where pid<>'16465' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23229,8054,21080,5811,10951,15530,22245,21056,17572,18341,8179,24410,10389,20211,17120,21186,8526,19303 Array ( [0] => 23229 [1] => 8054 [2] => 21080 [3] => 5811 [4] => 10951 [5] => 15530 [6] => 22245 [7] => 21056 [8] => 17572 [9] => 18341 [10] => 8179 [11] => 24410 [12] => 10389 [13] => 20211 [14] => 17120 [15] => 21186 [16] => 8526 [17] => 19303 )