มีสินค้า

2,400 BAHT
add to cart

A handy boby bag for concert! Bring everything you need in this bag! The fashionable design allows you to you in everyday live, too!

■ Product Size: Width 240 mm Vertical 120 mm Depth 50 mm.
Belt length about 450 to 950 mm, with internal pocket

q select pid from dex_product where pid<>'16465' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20614,7017,10051,15211,7211,11267,6747,17567,10936,18693,15534,10188,8530,15615,6428,5933,18626,24415 Array ( [0] => 20614 [1] => 7017 [2] => 10051 [3] => 15211 [4] => 7211 [5] => 11267 [6] => 6747 [7] => 17567 [8] => 10936 [9] => 18693 [10] => 15534 [11] => 10188 [12] => 8530 [13] => 15615 [14] => 6428 [15] => 5933 [16] => 18626 [17] => 24415 )