มีสินค้า

2,400 BAHT
add to cart

A handy boby bag for concert! Bring everything you need in this bag! The fashionable design allows you to you in everyday live, too!

■ Product Size: Width 240 mm Vertical 120 mm Depth 50 mm.
Belt length about 450 to 950 mm, with internal pocket

q select pid from dex_product where pid<>'16465' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12330,16831,11158,8194,13846,17119,17157,7944,8444,13843,20211,10565,10625,10207,7886,21032,5289,5573 Array ( [0] => 12330 [1] => 16831 [2] => 11158 [3] => 8194 [4] => 13846 [5] => 17119 [6] => 17157 [7] => 7944 [8] => 8444 [9] => 13843 [10] => 20211 [11] => 10565 [12] => 10625 [13] => 10207 [14] => 7886 [15] => 21032 [16] => 5289 [17] => 5573 )