มีสินค้า

2,400 BAHT
add to cart

A handy boby bag for concert! Bring everything you need in this bag! The fashionable design allows you to you in everyday live, too!

■ Product Size: Width 240 mm Vertical 120 mm Depth 50 mm.
Belt length about 450 to 950 mm, with internal pocket

q select pid from dex_product where pid<>'16465' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7954,12123,17119,8592,20611,4215,10192,10086,12338,13843,10387,17577,9956,21422,7015,4525,19302,16458 Array ( [0] => 7954 [1] => 12123 [2] => 17119 [3] => 8592 [4] => 20611 [5] => 4215 [6] => 10192 [7] => 10086 [8] => 12338 [9] => 13843 [10] => 10387 [11] => 17577 [12] => 9956 [13] => 21422 [14] => 7015 [15] => 4525 [16] => 19302 [17] => 16458 )