มีสินค้า

2,400 BAHT
add to cart

A handy boby bag for concert! Bring everything you need in this bag! The fashionable design allows you to you in everyday live, too!

■ Product Size: Width 240 mm Vertical 120 mm Depth 50 mm.
Belt length about 450 to 950 mm, with internal pocket

q select pid from dex_product where pid<>'16465' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23902,6672,10405,5732,12311,4502,17753,7211,21184,10206,8217,22756,15375,10201,17128,15200,4512,21046 Array ( [0] => 23902 [1] => 6672 [2] => 10405 [3] => 5732 [4] => 12311 [5] => 4502 [6] => 17753 [7] => 7211 [8] => 21184 [9] => 10206 [10] => 8217 [11] => 22756 [12] => 15375 [13] => 10201 [14] => 17128 [15] => 15200 [16] => 4512 [17] => 21046 )