มีสินค้า

400 BAHT
add to cart

This wristband features the concert logo!

■ Product Size: Vertical Approximately 75 mm × Width Approximately 85 mm × Thickness About 15 mm
■ Package Size: Vertical Approximately 80mm × Width Approximately 90mm × Thickness About 16mm
■ Material: Body - Acrylic 80%, Polyurethane 20%
■ Weight: 15g

q select pid from dex_product where pid<>'16462' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2601,5965,16842,20444,7262,21060,21068,19303,15532,17588,7882,9358,12349,7529,21501,15238,4494,11471 Array ( [0] => 2601 [1] => 5965 [2] => 16842 [3] => 20444 [4] => 7262 [5] => 21060 [6] => 21068 [7] => 19303 [8] => 15532 [9] => 17588 [10] => 7882 [11] => 9358 [12] => 12349 [13] => 7529 [14] => 21501 [15] => 15238 [16] => 4494 [17] => 11471 )