มีสินค้า

400 BAHT
add to cart

This wristband features the concert logo!

■ Product Size: Vertical Approximately 75 mm × Width Approximately 85 mm × Thickness About 15 mm
■ Package Size: Vertical Approximately 80mm × Width Approximately 90mm × Thickness About 16mm
■ Material: Body - Acrylic 80%, Polyurethane 20%
■ Weight: 15g

q select pid from dex_product where pid<>'16462' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10192,11184,5184,10404,11155,5300,15378,20783,15543,10871,4525,7882,5734,7032,7017,3602,10954,4531 Array ( [0] => 10192 [1] => 11184 [2] => 5184 [3] => 10404 [4] => 11155 [5] => 5300 [6] => 15378 [7] => 20783 [8] => 15543 [9] => 10871 [10] => 4525 [11] => 7882 [12] => 5734 [13] => 7032 [14] => 7017 [15] => 3602 [16] => 10954 [17] => 4531 )