มีสินค้า

400 BAHT
add to cart

This wristband features the concert logo!

■ Product Size: Vertical Approximately 75 mm × Width Approximately 85 mm × Thickness About 15 mm
■ Package Size: Vertical Approximately 80mm × Width Approximately 90mm × Thickness About 16mm
■ Material: Body - Acrylic 80%, Polyurethane 20%
■ Weight: 15g

q select pid from dex_product where pid<>'16462' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7525,10795,11134,6083,10628,21550,12318,16846,8184,10402,6093,15598,15239,3446,4748,4494,24408,11472 Array ( [0] => 7525 [1] => 10795 [2] => 11134 [3] => 6083 [4] => 10628 [5] => 21550 [6] => 12318 [7] => 16846 [8] => 8184 [9] => 10402 [10] => 6093 [11] => 15598 [12] => 15239 [13] => 3446 [14] => 4748 [15] => 4494 [16] => 24408 [17] => 11472 )