มีสินค้า

400 BAHT
add to cart

This wristband features the concert logo!

■ Product Size: Vertical Approximately 75 mm × Width Approximately 85 mm × Thickness About 15 mm
■ Package Size: Vertical Approximately 80mm × Width Approximately 90mm × Thickness About 16mm
■ Material: Body - Acrylic 80%, Polyurethane 20%
■ Weight: 15g

q select pid from dex_product where pid<>'16462' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10209,22756,12321,15199,5288,23198,24581,16829,21505,16820,15601,5293,15200,10960,14029,7884,5831,12328 Array ( [0] => 10209 [1] => 22756 [2] => 12321 [3] => 15199 [4] => 5288 [5] => 23198 [6] => 24581 [7] => 16829 [8] => 21505 [9] => 16820 [10] => 15601 [11] => 5293 [12] => 15200 [13] => 10960 [14] => 14029 [15] => 7884 [16] => 5831 [17] => 12328 )