มีสินค้า

400 BAHT
add to cart

This wristband features the concert logo!

■ Product Size: Vertical Approximately 75 mm × Width Approximately 85 mm × Thickness About 15 mm
■ Package Size: Vertical Approximately 80mm × Width Approximately 90mm × Thickness About 16mm
■ Material: Body - Acrylic 80%, Polyurethane 20%
■ Weight: 15g

q select pid from dex_product where pid<>'16462' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10404,12331,7002,20023,15604,16824,12322,8529,8449,13596,7879,17138,15596,10930,7941,15531,16458,8443 Array ( [0] => 10404 [1] => 12331 [2] => 7002 [3] => 20023 [4] => 15604 [5] => 16824 [6] => 12322 [7] => 8529 [8] => 8449 [9] => 13596 [10] => 7879 [11] => 17138 [12] => 15596 [13] => 10930 [14] => 7941 [15] => 15531 [16] => 16458 [17] => 8443 )