สินค้าหมด

600 BAHT
750 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'1641' and ( pcharacter='88' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11790,12236,13338,4680,11396,10338,2925,3078,13339,14702,12518,13308,15428,16964,20626,5526,6012,14705 Array ( [0] => 11790 [1] => 12236 [2] => 13338 [3] => 4680 [4] => 11396 [5] => 10338 [6] => 2925 [7] => 3078 [8] => 13339 [9] => 14702 [10] => 12518 [11] => 13308 [12] => 15428 [13] => 16964 [14] => 20626 [15] => 5526 [16] => 6012 [17] => 14705 )