มีสินค้า

350 BAHT

บัตรแรบบิท คอลเลคชั่นพิเศษ รุ่น GUNDAM (ประเภทบุคคลทั่วไป ADULT)

เพียงใบละ 350 บาท* 

 

พร้อมรับฟรี GUNDAM T-Shirt Limited Edition (ลายตามหน้าบัตร)

q select pid from dex_product where pid<>'16373' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8580,4011,4293,8639,8599,5057,9952,8577,20166,10543,13155,8626,11521,8600,5013,3400,5713,12234 Array ( [0] => 8580 [1] => 4011 [2] => 4293 [3] => 8639 [4] => 8599 [5] => 5057 [6] => 9952 [7] => 8577 [8] => 20166 [9] => 10543 [10] => 13155 [11] => 8626 [12] => 11521 [13] => 8600 [14] => 5013 [15] => 3400 [16] => 5713 [17] => 12234 )