มีสินค้า

350 BAHT

บัตรแรบบิท คอลเลคชั่นพิเศษ รุ่น GUNDAM (ประเภทบุคคลทั่วไป ADULT)

เพียงใบละ 350 บาท* 

 

พร้อมรับฟรี GUNDAM T-Shirt Limited Edition (ลายตามหน้าบัตร)

q select pid from dex_product where pid<>'16373' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3965,14678,11517,21460,20166,4989,8638,23951,4993,8616,9523,18702,22438,6173,4557,9247,8555,10348 Array ( [0] => 3965 [1] => 14678 [2] => 11517 [3] => 21460 [4] => 20166 [5] => 4989 [6] => 8638 [7] => 23951 [8] => 4993 [9] => 8616 [10] => 9523 [11] => 18702 [12] => 22438 [13] => 6173 [14] => 4557 [15] => 9247 [16] => 8555 [17] => 10348 )