มีสินค้า

350 BAHT

บัตรแรบบิท คอลเลคชั่นพิเศษ รุ่น GUNDAM (ประเภทบุคคลทั่วไป ADULT)

เพียงใบละ 350 บาท* 

 

พร้อมรับฟรี GUNDAM T-Shirt Limited Edition (ลายตามหน้าบัตร)

q select pid from dex_product where pid<>'16373' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20848,5971,13046,20051,10026,10543,3097,9289,6849,23621,22859,6001,18702,2706,23625,9286,6855,9285 Array ( [0] => 20848 [1] => 5971 [2] => 13046 [3] => 20051 [4] => 10026 [5] => 10543 [6] => 3097 [7] => 9289 [8] => 6849 [9] => 23621 [10] => 22859 [11] => 6001 [12] => 18702 [13] => 2706 [14] => 23625 [15] => 9286 [16] => 6855 [17] => 9285 )