มีสินค้า

350 BAHT

บัตรแรบบิท คอลเลคชั่นพิเศษ รุ่น GUNDAM (ประเภทบุคคลทั่วไป ADULT)

เพียงใบละ 350 บาท* 

 

พร้อมรับฟรี GUNDAM T-Shirt Limited Edition (ลายตามหน้าบัตร)

q select pid from dex_product where pid<>'16373' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9287,8640,9167,3965,14493,8627,21440,23951,3399,20846,4334,8638,21209,12235,14143,23065,14667,3588 Array ( [0] => 9287 [1] => 8640 [2] => 9167 [3] => 3965 [4] => 14493 [5] => 8627 [6] => 21440 [7] => 23951 [8] => 3399 [9] => 20846 [10] => 4334 [11] => 8638 [12] => 21209 [13] => 12235 [14] => 14143 [15] => 23065 [16] => 14667 [17] => 3588 )