มีสินค้า

350 BAHT

บัตรแรบบิท คอลเลคชั่นพิเศษ รุ่น GUNDAM (ประเภทบุคคลทั่วไป ADULT)

เพียงใบละ 350 บาท* 

 

พร้อมรับฟรี GUNDAM T-Shirt Limited Edition (ลายตามหน้าบัตร)

q select pid from dex_product where pid<>'16373' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3400,21441,22853,22992,9231,19297,13050,19143,20896,5057,20051,1173,9523,4293,10743,9829,8549,8860 Array ( [0] => 3400 [1] => 21441 [2] => 22853 [3] => 22992 [4] => 9231 [5] => 19297 [6] => 13050 [7] => 19143 [8] => 20896 [9] => 5057 [10] => 20051 [11] => 1173 [12] => 9523 [13] => 4293 [14] => 10743 [15] => 9829 [16] => 8549 [17] => 8860 )