พรีออเดอร์

650 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'16329' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12622,18483,8797,10678,14007,17920,14974,7830,14976,8705,16867,8691,20326,15000,2527,12097,18631,6826 Array ( [0] => 12622 [1] => 18483 [2] => 8797 [3] => 10678 [4] => 14007 [5] => 17920 [6] => 14974 [7] => 7830 [8] => 14976 [9] => 8705 [10] => 16867 [11] => 8691 [12] => 20326 [13] => 15000 [14] => 2527 [15] => 12097 [16] => 18631 [17] => 6826 )