พรีออเดอร์

650 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'16329' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17932,3273,12360,8456,18845,20323,21221,8027,8688,3675,11334,8461,12746,4171,18837,14979,18825,17928 Array ( [0] => 17932 [1] => 3273 [2] => 12360 [3] => 8456 [4] => 18845 [5] => 20323 [6] => 21221 [7] => 8027 [8] => 8688 [9] => 3675 [10] => 11334 [11] => 8461 [12] => 12746 [13] => 4171 [14] => 18837 [15] => 14979 [16] => 18825 [17] => 17928 )