สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'16328' and ( pcharacter='255' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15307,14197,24432,14322,20364,24259,16680,14331,12414,13372,12420,12416,14326,22519,20283,14325,23146,20369 Array ( [0] => 15307 [1] => 14197 [2] => 24432 [3] => 14322 [4] => 20364 [5] => 24259 [6] => 16680 [7] => 14331 [8] => 12414 [9] => 13372 [10] => 12420 [11] => 12416 [12] => 14326 [13] => 22519 [14] => 20283 [15] => 14325 [16] => 23146 [17] => 20369 )