สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16325' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16254,18769,22384,16233,22340,14857,16259,17350,9564,17861,19687,13462,17860,16116,14146,12508,14880,17347 Array ( [0] => 16254 [1] => 18769 [2] => 22384 [3] => 16233 [4] => 22340 [5] => 14857 [6] => 16259 [7] => 17350 [8] => 9564 [9] => 17861 [10] => 19687 [11] => 13462 [12] => 17860 [13] => 16116 [14] => 14146 [15] => 12508 [16] => 14880 [17] => 17347 )