พรีออเดอร์

.

2,100 BAHT
2400 BAHT
พรีออเดอร์

First album release from Re:vale. Deluxe edition.

q select pid from dex_product where pid<>'16287' and ( pcharacter='184' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17755,19669,11076,17728,11072,8288,10813,23699,21939,17262,24537,11906,20162,14245,21940,14535,14539,10902 Array ( [0] => 17755 [1] => 19669 [2] => 11076 [3] => 17728 [4] => 11072 [5] => 8288 [6] => 10813 [7] => 23699 [8] => 21939 [9] => 17262 [10] => 24537 [11] => 11906 [12] => 20162 [13] => 14245 [14] => 21940 [15] => 14535 [16] => 14539 [17] => 10902 )