พรีออเดอร์

สินค้า Pre-Order หมวด CD จะปิดรับออเดอร์ทุกสิ้นเดือนที่สั่ง และได้สินค้าในเดือนถัดไป

1,200 BAHT
1400 BAHT
พรีออเดอร์

- 2 discs for the songs from the Appli game Part 1 and Part 2.
- 1st-press bonus: special storage box