สินค้าเหลือน้อย

200 BAHT
250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'16183' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4274,13176,16532,20932,4224,5658,10784,19750,1529,1586,1532,19726,10584,10707,21666,7910,1323,1466 Array ( [0] => 4274 [1] => 13176 [2] => 16532 [3] => 20932 [4] => 4224 [5] => 5658 [6] => 10784 [7] => 19750 [8] => 1529 [9] => 1586 [10] => 1532 [11] => 19726 [12] => 10584 [13] => 10707 [14] => 21666 [15] => 7910 [16] => 1323 [17] => 1466 )