สินค้าหมด

2,400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16149' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20567,13967,4395,13851,24399,14900,8166,16209,20454,1940,13963,4323,21133,16191,13960,23731,11081,24108 Array ( [0] => 20567 [1] => 13967 [2] => 4395 [3] => 13851 [4] => 24399 [5] => 14900 [6] => 8166 [7] => 16209 [8] => 20454 [9] => 1940 [10] => 13963 [11] => 4323 [12] => 21133 [13] => 16191 [14] => 13960 [15] => 23731 [16] => 11081 [17] => 24108 )