พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Intro theme to TV anime "That Time I Got Reincarnated as a Slime".

q select pid from dex_product where pid<>'16131' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10143,24750,22383,24738,20070,19068,1339,24138,24619,24062,17495,24909,2695,24778,21339,22808,9389,22876 Array ( [0] => 10143 [1] => 24750 [2] => 22383 [3] => 24738 [4] => 20070 [5] => 19068 [6] => 1339 [7] => 24138 [8] => 24619 [9] => 24062 [10] => 17495 [11] => 24909 [12] => 2695 [13] => 24778 [14] => 21339 [15] => 22808 [16] => 9389 [17] => 22876 )