พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Intro theme to TV anime "That Time I Got Reincarnated as a Slime".

q select pid from dex_product where pid<>'16131' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5250,22821,9154,6687,3345,24328,11495,22040,24699,1527,19668,14457,6956,6545,5180,14032,18134,19747 Array ( [0] => 5250 [1] => 22821 [2] => 9154 [3] => 6687 [4] => 3345 [5] => 24328 [6] => 11495 [7] => 22040 [8] => 24699 [9] => 1527 [10] => 19668 [11] => 14457 [12] => 6956 [13] => 6545 [14] => 5180 [15] => 14032 [16] => 18134 [17] => 19747 )