พรีออเดอร์

.

500 BAHT
600 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'16126' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7436,2383,10444,21530,22889,7326,12973,22197,10996,15370,24712,5719,24087,6468,3168,22122,19991,11672 Array ( [0] => 7436 [1] => 2383 [2] => 10444 [3] => 21530 [4] => 22889 [5] => 7326 [6] => 12973 [7] => 22197 [8] => 10996 [9] => 15370 [10] => 24712 [11] => 5719 [12] => 24087 [13] => 6468 [14] => 3168 [15] => 22122 [16] => 19991 [17] => 11672 )