พรีออเดอร์

.

650 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'16125' and ( pcharacter='115' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16359,16365,19059,20346,16360,10697,20345,5794,16362,6418,5795,10696,16353,16357,10152,15837,16355,19021 Array ( [0] => 16359 [1] => 16365 [2] => 19059 [3] => 20346 [4] => 16360 [5] => 10697 [6] => 20345 [7] => 5794 [8] => 16362 [9] => 6418 [10] => 5795 [11] => 10696 [12] => 16353 [13] => 16357 [14] => 10152 [15] => 15837 [16] => 16355 [17] => 19021 )