พรีออเดอร์

.

1,550 BAHT
1800 BAHT
พรีออเดอร์

Triple-disc best album by Shotaro Morikubo including 38 tracks selected by himself from the past ten years. Includes newly written song "Pay it forward" written and composed by himself. Comes with a DVD featuring all music videos released in the past.

q select pid from dex_product where pid<>'16121' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12465,9148,23179,7768,6503,18558,18469,21326,8282,13787,10754,25028,12466,6616,3891,10669,2091,2994 Array ( [0] => 12465 [1] => 9148 [2] => 23179 [3] => 7768 [4] => 6503 [5] => 18558 [6] => 18469 [7] => 21326 [8] => 8282 [9] => 13787 [10] => 10754 [11] => 25028 [12] => 12466 [13] => 6616 [14] => 3891 [15] => 10669 [16] => 2091 [17] => 2994 )