พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Eagerly awaited hit manga "Muhyo & Roji's Bureau of Supernatural Investigation" adapted to anime! Intro theme by SCREEN mode. Includes title track and coupling track and instrumental ver. of each track. Newly illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'16119' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19067,14612,2757,14125,2812,12480,20351,25193,5183,10855,21330,14119,20066,22119,22501,13725,3874,21724 Array ( [0] => 19067 [1] => 14612 [2] => 2757 [3] => 14125 [4] => 2812 [5] => 12480 [6] => 20351 [7] => 25193 [8] => 5183 [9] => 10855 [10] => 21330 [11] => 14119 [12] => 20066 [13] => 22119 [14] => 22501 [15] => 13725 [16] => 3874 [17] => 21724 )