สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16118' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13740,14608,10856,21025,12482,24141,16366,19784,2606,14125,10171,15767,14476,24085,22929,19756,21976,22810 Array ( [0] => 13740 [1] => 14608 [2] => 10856 [3] => 21025 [4] => 12482 [5] => 24141 [6] => 16366 [7] => 19784 [8] => 2606 [9] => 14125 [10] => 10171 [11] => 15767 [12] => 14476 [13] => 24085 [14] => 22929 [15] => 19756 [16] => 21976 [17] => 22810 )