พรีออเดอร์

สินค้า Pre-Order หมวด CD จะปิดรับออเดอร์ทุกสิ้นเดือนที่สั่ง และได้สินค้าในเดือนถัดไป

450 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Following a year from his debut release, Tasuku Hatanaka brings his brand new second single!