มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'16108' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20774,16814,21324,6084,20082,4529,20447,15538,8534,21184,17131,10661,11153,15179,6437,12879,7283,17708 Array ( [0] => 20774 [1] => 16814 [2] => 21324 [3] => 6084 [4] => 20082 [5] => 4529 [6] => 20447 [7] => 15538 [8] => 8534 [9] => 21184 [10] => 17131 [11] => 10661 [12] => 11153 [13] => 15179 [14] => 6437 [15] => 12879 [16] => 7283 [17] => 17708 )