มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'16105' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15192,24412,13902,7522,16859,17120,15222,24078,20804,23197,10203,10400,15182,12324,24562,10180,8334,15212 Array ( [0] => 15192 [1] => 24412 [2] => 13902 [3] => 7522 [4] => 16859 [5] => 17120 [6] => 15222 [7] => 24078 [8] => 20804 [9] => 23197 [10] => 10203 [11] => 10400 [12] => 15182 [13] => 12324 [14] => 24562 [15] => 10180 [16] => 8334 [17] => 15212 )